Dette skyldes for en stor del mye dårlig vær som gjorde det vanskelig for den minste flåten å komme seg på havet.

I uke 41 hadde Norges Råfisklag en totalomsetning på 76 mill kroner (ned hele 37 millioner fra uke 40, som etter at forrige rapport ble skrevet er korrigert til 113 mill kroner). Av totalen i uke 41 utgjorde landing fra 2 russiske autolinebåter og 1 litauisk reketråler 3,6 mill kroner. Kvantumet her bestod av 180 tonn torsk, 70 tonn hyse og 67 tonn reke.

Omsetningen fra norske båter utgjorde 72,1 mill kroner, av det var 40,3 mill kroner fra fryst råstoff (68,7 mill kroner uka før). Store svingninger i omsetningen av fryst torsk og hyse, og en rekefangst på 560 tonn til verdi 10 mill kroner i uke 40 utgjorde forskjellen mellom de to ukene. Eksempelvis utgjorde fryst torsk 860 tonn i uke 41 til verdi 13,8 mill kroner, mot 2.400 tonn (35,9 mill kroner) uka før.

Beskjeden omsetning

Omsetninga av fersk fisk fra norske båter var dermed beskjedne 31,2 mill kroner i uke 41, som riktignok var litt opp i forhold til 27,7 mill kroner uka før. Veldig laber aktivitet altså for kystflåten, som også i uke 41 og hittil inneværende uke har vært mye værhindret. Kvantumet levert fersk bestod av 720 tonn torsk (7,6 mill kroner), hvorav 400 tonn tråltorsk, 680 tonn hyse (5 mill kroner) og vel 700 tonn sei (4,9 mill kroner). Breiflabben holdt seg godt oppe med 220 tonn og verdi 4,6 mill kroner, og tar vi med4.500 kgleppefisk til verdi 1,6 mill kroner, 17 tonn kongekrabbe (1,4 mill kroner), 165 tonn taskekrabbe (1,4 mill kroner) og 38 tonn kveite (1,2 mill kroner), har vi med alle arter med ukeverdi mer enn 1 mill kroner.

Kraftig reduksjon i tråltorsk fra uke 40 til 41, mens det var ei fin økning for autoline, ga et

totalkvantum torsk i uke 41 på vel 1.600 tonn, mot 3.000 tonn uka før. Siste uka var 600 tonn tatt på autoline, 570 tonn på trål, 170 tonn på snurrevad, 130 tonn av torskekvantumet omsatt i uke 41 var fryst, av det var 600 tonn tatt på autoline, 170 tonn på trål og 80 tonn på snurrevad. Av kvantumet som var levert fersk, 730 tonn, var 400 tonn tråltorsk, og ellers 90 120 tonn på hver av line garn og snurrevad.

Bifangst

Status i bifangstfisket per uke 41 (siste fangstdato 16. september) etter torsk viser at det er totalt landet 2.650 tonn torsk og av dette vil 2.055 tonn bli avregnet bifangstkvoten. Det ble i uke 41 landet 227 tonn torsk i ordningen, noe som er 5 tonn mer dårligste ukene siden ordningen startet opp, hvor uke 36 er beste uke med 374 tonn.

Det er registrert torskelandinger fra totalt 1 467 fartøy i nevnte periode.

På fartøynivå finner en at det er 349 fartøy som har levert mer enn1 000 kgtorsk i bifangstordningen. Fartøyet med størst kvantum har fått registrert35.000 kgtorsk i ordningen. Det er 48 fartøy med over10 000 kgog 19 over20 000 kg. Redskapsmessig på fartøynivå er snurrevad fortsatt dominerende, bare 5 linebåter og 1 garnbåt er blant de 20 beste båtene. Ser en totalt for alle redskaper er bildet noe mer nyansert, 685 tonn er tatt med snurrevad, deretter følger garn med 622 tonn, line med 588 tonn og juksa med 153 tonn.

Når det gjelder geografisk fordeling av fangstene er Øst-Finnmark størst med 838 tonn, deretter følger Vest-Finnmark med 468 tonn, Troms med 386 tonn, 167 tonn i Lofoten/Salten og 130 tonn i Vesterålen. Fra Helgeland og sørover til Nord-Møre er det tatt totalt 66 tonn.