Norge eksporterte 196 000 tonn sjømat for totalt 7,5 milliarder kroner i februar. Det er en volumnedgang på 19 prosent og en verdiøkning på 448 millioner kroner eller 6 prosent, sammenlignet med februar i fjor.

- Lakseprisene falt noe i februar, men snittprisen på 64,11 kroner var fortsatt 9 kroner høyere enn februar i fjor. Litt senere skreiinnsig førte til at volumene også i februar var redusert, men også her lå prisene over samme måned i fjor. Eksportverdien av norsk klippfisk økte i februar. Påske og jul er de største konsumtoppene for norsk klippfisk i Portugal og Brasil. På grunn av sen påske økte klippfiskeksporten til Brasil i februar. Det er også en forsiktig optimisme når det gjelder kjøpekraften i Brasil. Det er gledelig for den norske klippfisknæringen, sier kommunikasjonsdirektør Geir Håvard Hanssen i Norges sjømatråd.

Hittil i år har Norge eksportert 374 000 tonn sjømat til en verdi av 15,1 milliarder kroner. Volumnedgangen var på 59 000 tonn, mens verdiveksten var 1,3 milliarder kroner.

Opp for laks

Norge eksporterte 72 800 tonn laks til en verdi av 4,9 milliarder kroner i februar.

- Det totale volumet av lakseeksporten i februar var på samme nivå som i februar i fjor. Eksporten til EU gikk tilbake med 3 900 tonn, mens den totale nedgangen i volum var på 800 tonn. Det er særlig til USA at lakseeksporten øker utenfor EU, sier Hanssen.

Verdien av lakseeksporten økte med 692 millioner kroner eller 16 prosent, sammenlignet med februar i fjor. Hittil i år har Norge eksportert 142 000 tonn laks til en verdi av 10 milliarder kroner.

Mens gjennomsnittsprisen for fersk hel laks var 55,19 kroner i februar 2016, var den 64,11 kroner per kilo i februar 2017. Polen, Frankrike og USA var største mottakere av laks fra Norge.

Ned for ørret

I februar eksporterte Norge 2 500 tonn ørret til en verdi av 187 millioner kroner. Volumet falt med 3700 tonn, mens verdien falt med 104 millioner kroner eller 36 prosent, sammenlignet med februar i fjor. Hittil i år har Norge eksportert 5 100 tonn ørret til en verdi av 387 millioner kroner. Thailand, Hviterussland og Japan var våre største marked for ørret i februar.

Ned for fersk- og fryst torsk

Det ble eksportert 12 600 tonn fersk torsk, inkludert Skrei, til en verdi av 428 millioner kroner i februar. Gjennomsnittsprisen for fersk hel torsk økte med 6 prosent fra februar i fjor, men verdien falt med 13 millioner kroner eller 3 prosent på grunn av en nedgang i volum på 1 200 tonn.

Eksporten av Skrei utgjorde 1 900 tonn, noe som er en nedgang på 190 tonn fra februar i fjor. Gjennomsnittsprisen for Skrei økte med 5 prosent, mens verdien falt med 5 prosent til 71 millioner kroner på grunn av volumnedgangen. Hittil i år har Norge eksportert 2 300 tonn Skrei til en verdi av 91 millioner kroner.

I februar eksporterte Norge 6 300 tonn fryst torsk til en verdi av 221 millioner kroner. Det er en nedgang i volum på 1 000 tonn, mens verdien falt med 8 millioner kroner eller 4 prosent. Hittil i år har Norge eksportert 15 000 tonn fryst torsk til en verdi av 486 millioner kroner.

Vekst for klippfisk

Det ble eksportert 6 800 tonn klippfisk til en verdi av 274 millioner kroner i februar. Det er en økning i volum på 2 000 tonn, mens verdien økte med 67 millioner kroner. Hittil i år har volumet økt med 2 000 tonn til totalt 15 600 tonn, mens verdien har økt med 63 millioner til totalt 642 millioner kroner.

- I klippfiskmarkedet Brasil var US dollaren i februar på et gunstig nivå. De brasilianske importørene er optimistiske med tanke på påskesalget. Selv om det er mange som fortsatt sliter med resesjonen i Brasil, ser prisene på sjømat ut til å holde seg på et konkurransedyktig nivå, sier markedsrådgiver Vasco Tørrissen Duarte i Norges sjømatråd.

Ned for saltfiskeksporten

I februar ble det eksportert 2 000 tonn saltfisk til en verdi av 85 millioner kroner. Volumet falt med 800 tonn og verdien falt med 27 millioner kroner eller 24 prosent. Hellas og Portugal var våre viktigste markeder i februar.

Ned for sild og makrell

Det ble eksportert 30 500 tonn sild til en verdi av 340 millioner kroner i februar. Det er en økning i volum på 2 000 tonn, mens verdien falt med 10 millioner kroner eller 3 prosent fra februar i fjor. Tyskland og Hviterussland var de viktigste markedene for sild i februar.

I februar ble det eksportert 26 000 tonn makrell til en verdi av 295 millioner kroner. Volumet falt med 5 400 tonn, mens verdien falt med 40 millioner kroner eller 12 prosent. Kina og Ghana var største mottaker av makrell i februar.

Ned for kongekrabbe og reker

Det ble eksportert 159 tonn kongekrabbe til en verdi av 40 millioner kroner i februar. Det er en nedgang i volum på 104 tonn, mens verdien falt med 20 millioner kroner eller 34 prosent.

For reker var volumnedgangen på 24 tonn til totalt 544 tonn, mens verdien falt med 9 millioner kroner til en total eksportverdi på 42 millioner kroner i februar.