Kvalitetsmerkeordningen for skrei ble lansert for mer enn 20 år siden. Den gangen var det kokker i det spanske markedet som var målgruppen for skrei som hadde ekstra fin kvalitet. I dag er den kvalitetsmerkede skreien tilgjengelig for både profesjonelle og folk flest over store deler av Europa, melder Norges Råfisklag på sine nettsider.

- Vi er utrolig stolte over hvor mange som nå klarer å levere på dette nivået. Kvalitetsmerket Skrei skal fremstå som lytefri, riktig pakket med is, uten skader på skinn og finner, uten antydning til dårlig utblødning, og med spenst og farge som om den nettopp kom opp av havet. Det får bare de flinkeste fiskerne og produsentene til. Noen faktisk så bra at fisken ser ut som ny når den etter flere dager på vei til kunde blir kontrollert av godt trente øyne og neser, sier kvalitetskontrollør Jonette Braathen i Norges Råfisklag.

Derfor feires de nye tallene fra Sjømatrådet. Eksporten av denne torskens Rolls Royce økte med hele 27 prosent i 2019. Totalt ble det eksportert 6400 tonn skrei til en verdi av 285 millioner. Det er også en verdiøkning på utrolige 45 prosent fra året før.

- Bak disse fantastiske tallene ligger en langvarig og tålmodig innsats fra mange. Norges Råfisklag sine kontrollører er en del av laget som har gjort kvalitetsmerket Skrei til en suksess. Som en uavhengig part er det fagfolkene i Skreipatruljen som gjennom stikkprøver fører kontroll over den faktiske kvaliteten på skreien som får bære kvalitetsmerket, sier Jonette Braathen.

I lisensavtalen som deltagerne må inngå for å benytte kvalitetsmerket, forplikter de seg til at kontrollørene fra Råfisklaget har adgang til å kontrollere produktet hvor som helst og når som helst etter at merket er satt på. Avvik fra kravene i skreistandarden blir registrert og vektet. Dersom avvikene er for mange eller for store, kan Norges sjømatråd beslutte at de ikke får bruke kvalitetsmerket over kortere eller lenger tid – i verste fall for resten av sesongen.

- Det systematiske arbeidet fra Skreipatruljen har over mange år sørget for stor tillit til kvalitetsmerket Skrei. Det gjør at kundene er villig til å betale for et produkt som er litt dyrere, men som de vet holder en kvalitet i verdensklasse, sier Braathen.

- Dette er et eksempel til etterfølgelse og en suksesshistorie fra Norge, som vi alle kan være stolte over å være en del av!