Daglig leder i Husøy-selskapet Brødrene Karlsen AS, Rita Karlsen sier til Kyst og Fjord at motivasjonen for oppkjøpet er at de tre selskapene har jobbet godt sammen over tid, og fant det naturlig å gjøre et slikt fremstøt sammen for å styrke hvitfisksatsingen.

- Og da er Finnmark et godt sted å være?

- Ja, er jo i Nordland og Troms, så da så vi det naturlig å være der også for å være leverings dyktig gjennom hele året.

Rita Karlsen varsler ingen revolusjoner for de to anleggene.

- Dette er det markedet som bestemmer. Begge disse anleggene driver for det meste mottak og salg direkte ut, og slik vil vi nok fortsette, sier Karlsen. Både hennes selskap og Gunnar Klo driver utstrakt saltfiskproduksjon, men motivasjonen er ikke først og fremst å skaffe råstoff til denne virksomheten.

- Vi får se hvordan behovene blir. Polar Seafood-anleggene opererer i dag på et internasjonalt marked, og det regner jeg med at de vil fortsette med. Dette gjør vi primært for å styrke vår inngang i markedene vi jobber mot, gjennom å ha en bedre råstoffbase året rundt, sier Karlsen.

Mottaket i Berlevåg tar ifølge Karlsen imot rundt 6.000 tonn fisk i året, og noe mindre i Kjøllefjord.

- Men anlegget i Kjøllefjord er helt nytt, og vi har store forventninger til det som skal skje der. Vi gleder oss veldig til å komme skikkelig i gang, sier Karlsen.