– Vi ønsker å imøtekomme ønsket fra sjømatnæringa og bidra til bedre konkurransevilkår for sjømateksportørene, sier tolldirektør Øystein Børmer i en pressemelding.

- Tolletaten utvikler også digitale løsninger som vil forenkle framtidens grensepassereringer. Blant annet er vi gang med ekpressfortolling ved Ørje tollsted i Østfold og i høst rigger vi en en testversjon i Tollregion Midt-Norge, sier tolldirektøren.

Åpningstidene ved Bjørnfjell tollsted ble i 2013 utvidet fra klokka 23.00 til 02.00 på hverdager i tidsrommet januar til april. Dette er perioden for eksport av hvitfisk/skrei fra Lofoten.

- Etter samtaler med sjømatnæringen vil vi nå også utvide åpningstiden fram til klokka to om natta på hverdager i «rødfiskperioden» i tida fra 1.september til 31. desember. Den nye åpningstiden er på plass høsten 2019, Det er mulig at ordningen med utvidet åpningstid i de to fangstperiodene blir permanent, men Tolletaten ønsker først å evaluere ordningen, sier Åse Berge.

I tidsrommet mai til og med august er åpningstiden ved tollstasjonen på Bjørnfjell fra klokka 08.00 til 23.00 på hverdager.

Åpningstiden i helgene er uforandret og er hele året lørdager 08.00 til 18.00 og søndager 13.00 til 23.00.

Sjømateksportørene har blant annet klaget over at fisk som er slaktet på ettermiddagsskiftet i for eksempel Steigen eller Stokmarknes ikke når fram til Bjørnfjell tollsted ved Europaveg 10 før tollstasjonen stenger klokka 23.00. Dette fører til lavere verdi på fisken som blir eksportert.

- Ved å utvide åpningstiden i de to fangstperiodene imøtekommer Tolletaten ønsket fra sjømatnæringen, og bidrar til at fisken raskere når de internasjonale markedene, påpeker regiondirektøren.

- Tolletaten jobber med å utvikle alternative digitale løsninger i prosjektet «Digital grensestasjon» med tjenester som er tilgjengelige for våre brukere utenfor ordinær åpningstid, samt på ubemannede grenseoverganger (24 timer i døgnet, 365 dager i året). Vi er i ferd med å rigge dette prosjektet med sikte på en felttestversjon i løpet av høsten 2019, og det jobbes med avtaler med to sjømatprodusenter til testen. Siktemålet er nå å teste en løsning med digital lås, for å se om elektronikken fungerer i vær og vind på Bjørnfjell, uttaler regiondirektør Åse Berge i Tollregion Midt-Norge