Søknadsfristen gikk ut mandag 28. februar. Dermed kan Nofo starte gjennomgangen av de innkomne søknadene.

Har deltatt før

- Vi har deltatt før i oljevernarbeid, da det ble lett etter olje på Nucula-feltet utenfor Nordkapp. Da ble vi kurset opp, og regner derfor med å ha en viss sjanse til å få være med på beredskapskorpset som nå skal bygge opp, sier Jonny Pedersen.

Han er skipper på den 36 fot store speedsjarken «Ørntind» som er en av tre identiske båter i Striptind-rederiet.

Ønsker finnmarkinger

Administrerende direktør Sjur W. Knutsen i Norsk Oljevernforening For Operatørselskap (NOFO), håper å finne flest finnmarkinger på søkerlisten, når de starter gjennomgangen av søknadene.

- Vi ønsker primært fiskefartøy fra Finnmark - ettersom dette er en beredskap som omfatter dette fylket, sier Knutsen.

Han framholder at de er avhengig av at fartøyene er tilgjengelig dersom uhellet skulle være ute. Derfor prioriteres finnmarksfiskerne.

Fartøyspool

Beredskapsapparatet som nå bygges opp skjer i tett samarbeid mellom Eni Norge, Statoil, NOFO samt Fiskarlaget Nord. Målsetningen er å etablere en permanent fartøyspool for å ivareta den kystnære oljevernberedskapen for Goliat-feltet. Fartøyene skal i tillegg ha beredskap for annen petroleumsaktivitet utenfor Finnmark og vil bestå av rundt 30 - 40 båter.

Rent praktisk skal fartøyseierne i poolen inngå kontrakt med NOFO - som blir å koordinere apparatet.

- Foreløpig skal vi ansette en medarbeider som skal ha kontor ved Polarbase. Etter hvert vil det bli ytterligere en ansatt ved kontoret, sier Sjur W. Knutsen.

Unikt prosjekt

Sjøfartsdirektoratet ferdigstilte nylig et nytt regelverk som åpner for bruk av fiskefartøy og andre fartøy i kystnær oljevernberedskap. Ordningen er en nyvinning på norsk sokkel og er et av de nye elementene som skal bidra til en styrking av oljevernberedskapen langs Finnmarkskysten. Regelverket vil også gjelde den statlige beredskapen mot akutt forurensning. Kystverket vil i løpet av 2011 inngå beredskapsavtaler med egnede fartøy for å øke kapasiteten og fleksibiliteten i den nasjonale beredskapen