- Kurset finner sted på Leknes i Lofoten 22. mars. Som vanlig vil søkelyset bli satt på årets reguleringsopplegg og regler for utøvelse av fangsten, skriver rådgiver Kathrine Stoltenberg i Fiskeridirektoratet. Kursene avholdes ikke årlig, så her er det om å gjøre å kjenne sin besøkelsestid.

For å få tillatelse til å delta i fangst av vågehval må både fartøyeier og skytter ha gjennomgått Fiskeridirektoratets kurs. Det samme gjelder eventuell stedfortreder for fartøyeier.

Skytter må også ha bestått en særskilt skyteprøve med harpunkanon og gevær.

Det er Fiskeridirektoratets regionkontor som skal godkjenne skyteprøven med harpunkanon.