HMY har siden 2002 drevet med landbasert oppdrett av torsk, og oppdrett av berggylt siden 2014. I tillegg er et nytt pilotanlegg med RAS-teknologi straks klart til å ta imot laks for matfiskproduksjon. Men det er torsk som er det største satsingsområdet fremover, med planlagte nybygg for både yngel, settefisk og matfiskproduksjon av torsk, alt på land selvsagt.

Ny konsesjon for torskeyngel ble godkjent i mai i 2020 og anlegget blir prosjektert denne våren slik at det vil stå klart sommeren 2022. Anlegget vil tilby torskeyngel på 1-2 gram fra senhøsten 2022.

Neste fase er Norges første settefiskanlegg for torsk med RAS-teknologi. Konsesjonen selskapet fikk onsdag denne uka, gir et løyve på årsproduksjon på inntil 1200 MTB settefisk av torsk. Noe som årlig tilsvarer 12 millioner settefisk a 100 g.

- En stor takk til Bjørn Lillelien som utfører det møysommelige arbeidet med å søke om løyver til vår videre satsing. Dette er et viktig steg i satsingen på landbasert oppdrett av matfiskproduksjon av torsk, sier daglig leder i HMY, Halvard Hovland.

Havlandet er Norges eneste private produsent og tilbyder av torskeyngel. Med 6. generasjons stamfisk i karene er vi klar til å produsere 7. generasjon torsk fra Havlandet-stammen i år. Med vår 20-årige erfaring på avl og oppdrett av torsk, tør vi påstå at vi besitter en kompetanse på området som er i verdensklasse. Nå som markedet for torsk er tilbake står vi klare til å utvide.

- Vi planlegger et anlegg for matfiskproduksjon der vi vil ta torsken helt opp til slaktevekt i et landanlegg som også skal ha RAS-teknologi. «RAS teknologi gir minimalt vannforbruk, kontroll med vannkvalitetsparametre, isolasjon fra miljø og klimarelaterte faktorer og fanger 90% av faststoffene, sier Hovland.

Med en helintegrert produksjon fra gytende stamfisk frem til slakt vil vi kunne dokumentere hele livssyklusen til torsken. Vi vil ha kontroll over alle parameter fra fôr, temperatur og vannkvalitet. Vi har videre planer for utnyttelse og gjenbruk av restråstoff, og det planlagte hydrogenanlegget på området vil gi synergier i form av varme og oksygen til landanleggene. Slik vil vi produsere den «grønneste» torsken. Bærekraftig, sporbar, sunn og god.

Nå ser vi frem til å skape mange lokale arbeidsplasser fremover etter hvert som brikkene faller på plass en etter en. Vi ser for oss å trenge mange titalls nye medarbeidere innen få år og håper at allsidigheten innen sjømatproduksjon frister når de unge velger utdanning.