Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (FrP) sa i Stortinget at den nye regjeringen trenger mer tid til å legge en strategi for pengebruken langs norskekysten enn de seks ukene som gikk fra framlegget av det opprinnelige budsjettet, til behandlingen i Stortinget.

I Norges Fiskarlag er det en frykt for at dette er et forvarsel om en kommende nedprioritering av fiskerihavner fra den nye regjeringen.

– Vi frykter at mindre fiskerihavner kan bli taperen. Kystfisket er avhengig av en desentralisert havnestruktur. Vi har bedt regjeringen om en forklaring på hvorfor små fiskerihavner skal ses i sammenheng med større transporthavner, og hvordan fiskerihavner skal ivaretas i framtiden, sier leder i Norges Fiskarlag, Kjell Ingebrigtsen til Lofotposten.