Norges Råfisklag vedtok torsdag i forrige uke å innføre en døgnkvote for landing av hyse på 20 tonn per døgn. Vedtaket handler om landing per døgn, noe som innebærer at det ikke er tillatt å gå lengre turer og fiske 20 tonn i døgnet, for så å levere store fangster.

Etter å ha blitt gjort oppmerksom på at store autolinebåter ville få problemer med denne reguleringen gjorde arbeidsutvalget i Norges Råfisklag mandag en endring, og vedtok at reguleringen med døgnkvote ikke skal gjelde for snørefanget hyse.

Hrafn Sigvaldason i rederiet Eskøy var en av dem som gjorde Råfisklaget oppmerksom på problemstillingen.

- Dette var en helt nødvendig presisering fra Råfisklagets side, for det de innførte var jo egentlig turkvoter. Og det ville ikke fungere for oss i lineflåten som er ute på lange turer.

- Vi påpekte dette da vi ble klar over at vedtaket ville ramme oss, så jeg vil takke Råfisklaget for rask og god saksbehandling, sier Sigvaldason.

Rederiets båt "Valdimar H" driver for tiden hysefiske på Tromsøflaket.

- Der får vi stor og fin hyse. Det ligger også sju- åtte autolinere med fryseri, som kunne fortsette fangsten, mens vi som har spesialisert oss på fersk hyse ville bli rammet av dette, og det ville blitt en stor straff for oss, sier Sigvaldason.