I en pressemelding skriver Nærings- og fiskeridepartementet at de har besluttet å innføre et midlertidig havdelingstiltak for alle fartøy over 21 meter som fisker torsk med konvensjonelle redskap nord for 67 N i tidligere Finnmark fylke.

Konvensjonelle redskaper er jukse, garn, line og snurrevad.

Det ble gitt forlenget høringsfrist i første del av høringssaken om kysttorsk og havdeling etter anmodning fra flere aktører. Fiskeridirektoratet jobber fortsatt med oppsummering av høringen, og har ikke oversendt sine vurderinger til departementet enda. Det er også besluttet utsatt høringsfrist til 30. april 2023 i del II av høringen om havdeling og kysttorsktiltak.

- Jeg forstår at mange er utålmodig og ønsker at det innføres tiltak, men her handler det om å ta ting i riktig rekkefølge. Vi kan ikke forskuttere våre vurderinger før vi har fått sett nærmere på høringsinnspillene. Jeg har derfor besluttet å innføre et midlertidig havdelingstiltak i tidligere Finnmark fylke, der alle fartøy over 21 meter som fisker torsk med konvensjonelle redskap må fiske utenfor grunnlinjen, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran i pressemeldingen.

Tiltakene trer i kraft så snart Fiskeridirektoratet gjennomfører forskriftsendringen.

"Grunnlinja" er den innerste streken på kartet. Deretter følger firemila, seksmila og tolvmila utover havet. ILLUSTRASJON: BARENTSWATCH

For mer informasjon om maritime grenser og hvor fartøyene driver sin virksomhet, se Barentswatch-tjenesten Fiskinfo.