Lokallagsårsmøtet til Nordre Senja Fiskarlag ble holdt på samfunnshuset på Husøy og møtet gikk fint med godt engasjement, rapporterer Ivar Sagen, daglig leder i Fiskarlaget Nord på fiskarlagets hjemmeside.

- Engasjementet var stort både angående strukturspørsmålet (under 11 meter) og angående andre fiskeripolitiske spørsmål, som ressursfordeling, miljømerking (MSC) og annet, melder Sagen som deltok sammen med Kjell Ingebrigtsen i møtet.

Ungt lag

Nordre Senja Fiskarlag ble etablert i 2012 da Botnhamn Fiskarlag, Fjordgård Fiskarlag og Øyfjord Fiskarlag slo seg sammen.

Lagets første leder Jimmy Tøllefsen sa før møtet at det må være et mål å få mer fart i laget og han poengterer at Nordre Senja Fiskarlag kan bli et innflytelsesrikt lagt om det kommer seg godt opp og i gang som lokallag.

Jimmy Tøllefsen har åpenbart stor tillit blant de som møtte på årsmøtet, og han ble gjenvalgt med akklamasjon. Sigmund Karlsen ble gjenvalgt som nestleder.

Ja til strukturering

Forøvrig vedtok Årsmøtet å gå inn for strukturering under 11 meter mot én stemme. Videre vedtok årsmøtet enstemmig at Finnmarksmodellen med fire lengdegrupper må videreføres i torskefiskeriene, samt at gruppene reguleres på en måte som gir reell mulighet til full kvoteutnyttelse.

Årsmøtet vedtok også at laget skal engasjere seg sammen med Fiskarlaget Nord for å fremskaffe klarere regler for grensedragning mellom snurrevad og faststående redskap.