Leder i Norges Småkvalfangerlag, Bjørn Hugo Bendiksen, raser mot statssekretær Heidi Sørensen i Miljøverndepartementet, etter at Sørensen annonserte at Norge nå vil trekke sine reservasjoner mot at flere hvalarter er ført opp på ei liste over truede dyrearter, skriver Kyst og Fjord.

Lista befinner seg i CMS, konvensjonen for vandrende dyrearter, og Norge reserverte seg mot flere punkter på lista, fordi man mente hvalartene som var ført opp ikke var truet.

– Prosessen har vært svært uryddig, Fiskeridepartementet må ha sovet i timen, sa Bendiksen, da han torsdag åpnet årsmøtet i hvalfangerlaget i Svolvær.

– Verken kvallag eller fiskarlag har vært involvert eller informert, og jeg lurer sterkt på hvor denne ideen kom fra. Det må være unødvendig å gi vernerne slike seire, sier han til Kyst og Fjord.

Norges hvalfangskomissær Ole-David Stenseth vil imidlertid avdramatisere konflikten. – Dette er kun et uttrykk for at vi er for et internasjonalt samarbeid på dette feltet. Norges internasjonale hvalfangstpolitikk står fast, og den utkjempes i den internasjonale hvalfangstkommisjonen, IWC.