Fiskeridirektøren besluttet torsdag at det gjøres følgende endringer for fartøy i lukket kystgruppe med virkning fra og med i dag 23. juni 2022:

  • kvoteenheten for beregning av fartøykvoten økes til 35 tonn.

  • for fartøy med hjemmelslengde og største lengde under 15 meter økes kvoteenheten for beregning av maksimalkvoten til 60 tonn.

Fiskeridirektoratet presiser imidlertid at dette fremdeles er foreløpige kvoter.