Eksporten av fryst hel hvitfisk kom på totalt 257,7 millioner kroner i september og dette er 74,6 millioner kroner, eller 41 prosent høyere enn samme måned i fjor. Målt i volum var det en økning på 3 852 tonn til totalt 16 384 tonn framgår det av Eksportutvalget for fisks september-tall.

Økt verdi

Fryst hel hyse og torsk øker i verdi med henholdsvis 54 og fire millioner kroner til totalt 111 og 57,7 millioner kroner. For hyse er det større volum som forklarer veksten, mens det for torsk skyldes økte priser.

Fryst hel blåkveite hadde en verdiøkning på 18,6 millioner kroner til totalt 40,3 millioner mens fryst hel sei ble redusert med 8,9 millioner til totalt 32,7 millioner kroner.

Kina størst

Kina er den desidert største mottaker av fryst hel hvitfisk fra Norge og eksportverdien kom på totalt 129,1 millioner kroner i september. Det er en økning på 50 prosent eller 43,1 millioner kroner fra september i fjor.