De politiske partiene har nylig presentert en krisepakke som alle er enige i. Den vil sikre at arbeidstakere som blir permittert vil få full lønn i 20 dager. Selvstendige næringsdrivende og frilansere vil samtidig sikres en midlertidig inntektssikring som tilsvarer 80 prosent av gjennomsnittsinntektene de tre siste årene – inn 6G, det vil si cirka 600.000 kroner.

Videre dobles antall dager foreldre kan være hjemme med barn.