Vil ha reell råstoffkonkurranse og rene konkurransevilkår i næringa