Overfor Vesterålen Online påpeker fiskeripolitisk talsmann i Høyre, Frank Bakke-Jensen, som er stortingsrepresentant fra Finnmark, at Høyre ba om en gjennomgang i Stortinget den 19. mars.

- Ap stemte oss ned etter en debatt der vi stort sett fikk kritikk for politikken til Thor Listau og Svein Ludvigsen, sier han til nettstedet.

I Høyres forslag var ordlyden blant annet følgende:

- Forslagsstillerne vil i denne sammenheng peke på at en mulig løsning kan være å tillate at trålerfartøyets kvote av torsk kan leies ut til et kystfartøy som leverer til industrien på land, samtidig som trålerfartøyenes fleksibilitet økes gjennom den såkalte slumpfiskordningen. Et kystfartøy vil på en hensiktsmessig måte kunne levere ferskt råstoff til industrien, av en kvalitet industrien kan nyttiggjøre seg. Forslagsstillerne viser til at det er rom for justeringer i slumpfiskordningen, og viser i denne forbindelse til representantforslag om å bedre kvotefleksibiliteten for havfiskeflåten.