Prestfjord-rederiet har fornyet seg kraftig de senere årene, og nå kommer også erstatningen for rederiets eldste tråler «Langøy». Nytråleren bærer navnet «Holmøy», og er nå under bygging i Vigo i Spania, melder Bladet Vesterålen.

Tråleren har en kontraktssum på 280 millioner kroner, og minner i utseende om «Prestfjord», dog med litt større lengde og bredde. I likhet med «Sunderøy» og «Prestfjord» vil også nytråleren ha mulighet for å installere fabrikk for ombordproduksjon, selv om dette er en mulighet rederiet ikke har benyttet seg av de senere år på grunn av prisene.

Holmøy-konsernet bygger for tiden ut et nytt industriområde i Holmen ved Sortland, og planen er at det er hit nybåten ankommer når den forhåpentligvis setter nesen hjemover rundt påsketider.