Fredag presenteres samarbeidet mellom Lenvik kommune og Ungt Entreprenørskap Troms, om bord i en båt ved Hurtigbåtterminalen på Finnsnes.

Der skal elever og rektor fra Finnsnes ungdomsskole være til stede, samt daglig leder Egil Johansen fra Nord-Senja Laks AS, kvalitetsleder Robert Johansen fra SalMar Nord AS, samt ordfører Geir Inge Sivertsen, kommunalsjef Rune Hoholm, næringssjef Irene lange Nordahl og daglig leder i Ungt Entreprenørskap Troms, Anne Grete Johansen, melder prosjektmedarbeider Kaja Baardsen i Ungt Entreprenørskap.

- Det store og viktige arbeidet som gjøres ved skolene i Lenvik kommune danner grunnlaget for ei spenstig satsing på entreprenørskap i utdanning i kommunen. Ungt Entreprenørskaps undervisningsmetoder «Å lære ved å gjøre» virker, både for de teoristerke og de med mer praktiske evner. Det har vi allerede sett gjennom elevbedrifter, prosjekter og gründercamper i Lenvik, skriver Baardsen, og peker på viktigheten av veiledere og mentorer som bringer virkelighetsbasert kunnskap inn i skolen.

Hensikten med den nye satsingen er å skape tettere samarbeid mellom skole og næringsliv, for å skape økt interesse og økt kunnskap om sjømatnæringa hos elevene. På sikt håper vi dette vil gi økt rekruttering til denne viktige vekstnæringa i Lenvik og Senja-regionen. Satsingen skal styrke samarbeidet mellom skolene og sjømatnæringen, og gjøre hverdagen enklere for lærerne, slik at de lettere kan nå målene i læreplanen – Kunnskapsløftet.

Lenvik kommune har som mål at Midt-Troms og Senja skal bli den ledende sjømatregionen i nord. I dag eksporteres sjømat for ca 3 milliarder kroner fra Senja, og næringa forventer solid vekst i årene framover. Til det trengs det rekruttering.