Planen var opprinnelig at massene fra Kystverkets mudringsjobb i innseilinga skulle gi nok masser til å fylle opp nytt næringsareal i Myre ytre havn. Men her kom man til kort, og selv om Kystverket har strukket seg langt for å holde løftet om nytt næringsareal kommer man ikke i mål.

Kommunestyret i Øksnes har derfor besluttet å låne inntil 10 millioner kroner for å ferdigstille området slik først planlagt, melder Bladet Vesterålen.

Biomar og Myre Fiskeindustri har inngått avtaler om bruk av området når det står ferdig, og inntektene fra utbyggerne skal gå med til å dekke lånets kostnader.

– Prosjektet forutsettes å være selvfinansierende og utbygging skjer i takt med inngåelse av avtaler med utbyggerne som dekker prosjektets kostnader, sier havnesjef John Danielsen til Bladet Vesterålen. Området blir dermed gjort ferdig i etapper etterhvert som utbyggerne er klare med sine byggeplaner.

Området er 50 mål stort. 39 mål er avsatt til industriformål.