Etter å ha fått seks - sju lakser det første døgnet i årets sjølaksefiske med garn, kunne de torsdag morgen endelig ta i land en rugg på ni kilo.

Venter på vestavinden

- Ettersom det har vært austavind de siste dagen er vi fornøyd med resultatet så langt. Men nå venter vi på vestavind - for da vil fangsten sannsynligvis åtte-doble seg, sier Tomas Sagen utfra tidligere erfaringer.

En måned

Sagen fisker laks i Oksefjorden på Nordkyn. Startskuddet for sjølaksefiske med garn var 7. juni, og sesongen varer fram til 8. juli. Deretter må garna opp. Notfiskerne får imidlertid fiske til ut i august.