Heretter er det mulig å fordele fangsten på de økonomiske soner fra og med år 2005.

Interaktiv statistikkbank

Fiskeridirektoratets statistikkbank er en interaktiv statistikkbank for akvakultur og fiskeri.

I statistikkbanken har direktoratet lagt ut rapporter med to nye variabler; fangstsone og fartøyets lengdegruppe.

Fra 2005

Det er nå mulig å fordele fangsten på de økonomiske soner fra og med år 2005.

Det er også mulig å fordele fangsten over lengdegrupper som er fartøyets maksimum lengde for norske merkeregistrerte fartøy i et bestemt år.

I tillegg har direktoratet nå en ny funksjonalitet som gir muligheten å velge en gruppevariabel som fylke eller fiskesortgruppe i første steg.