– Vi har fortsatt litt igjen av torskekvoten, og holder fortsatt på. sier skipper Øystein Angelsen på telefon fra feltet utenfor Sørøya til Lofotposten.

– For vår del har fisket hittil vært slakt. De siste dagene har det tatt seg litt opp. Tirsdag leverte vi vel 12 tonn, sløyd vekt. Det var omtrent halvt om halvt med torsk og sei. Fangsten var tatt på to dager. I dag har vi dratt tre lenker, og på den siste hadde vi 800 kilo på. Litt mer og litt mindre på de to andre, sa Angelsen til Lofotposten onsdag.

– Brødrene mine er helt klar på at det er skrei i fangsten, og det er blitt mer av den de siste dagene. Det er mest kysttorsk som beiter i sild. Skreien er mye slankere enn torsken som har gått å beitet i sild. Det er også flott rogn og lever, forteller skipperen.

– Lokalbefolkningen sier at han skal være her på denne tiden, og de mener han er i skarp rute. Det er en jo tross alt et stykke skreien skal svømme før den når Lofoten, sier Angelsen til avisen.