- Revidert råd for totalkvote (TAC) er lavere enn kyststatenes kvotefastsettelse. Dessuten fisker både Island, Grønland og Russland utover sin andelen på 15,6 prosent, sier administrende direktør Audun Maråk i Fiskebåt.

Derimot kan det bli økte kvoter neste år.

- For 2017 er det ventet en kvoteøkning på makrell. Kvoterådet kommer 30. september. En eventuell kvoteøkning i 2017 vil bli på maksimalt 20 prosent, på grunn av bestemmelsene i forvaltningsplanen. Reelt blir den trolig mindre, fordi enkeltfartøy forskutterer og fisker litt av neste års kvote i 2016, sier Maråk.

Bakgrunnen

Det internasjonale havforskningsrådet ICES presenterte tidligere denne uka et nytt revidert råd for makrell for 2016. Rådet ble økt med 16 prosent, fra 667.385 tonn til 773.842 tonn.

Bakgrunnen er at forskerne har oppdaget en feil i beregningene som førte til at rekrutteringen til makrellbestanden ble satt lavere enn den skulle være.

Les hele meldinga på Fiskebåts hjemmeside her.