Det er skuffende lite ett-åringer å se. Det betyr at 2010-årsklassen ikke slo til, i motsetning til de to foregående årsklassene, sier toktleder Espen Johnsen ifølge FiskeribladetFiskaren.

Forskerne skal i løpet av neste uke gi råd til Fiskeridirektoratet for det videre tobisfisket.

Før helgen vart det iverksett reguleringer på de resterende 50 000 tonnene norske fartøyer kan fiske på grunn av den vanskelige mottakssituasjonen.

Havsil dominerer totalt blant tobisartene i våre trålfangster, skriver Havforskningsinsituttet i sin toktrapport, men av og til fanger vi også både storsil og småsil. Overraskelsen var stor da trålen kom opp med seks store tobisindivider, alle omtrent 30 cm lange, som ikke tilhørte noen av disse artene, melder Sildeslagslaget på sine nettsider.