Tar teinebeslaget til retten, krever 3,7 mill i erstatning fra staten