- De som tror at Riksrevisjonens rapport innebærer bare en måneds utsettelse av Kvotemeldinga, har ikke satt seg inn i saken. Vi snakker om minst seks måneder.

Det sier fiskarlagsleder Kjell Ingebrigtsen, med klar adresse til et innlegg fra Arne Pedersen, leder i Norges Kystfiskarlag. – En utsettelse i påvente av Riksrevisjonens rapport vil bety at meldinga ikke kan behandles i Stortinget før i høstsesjonen. Det betyr minst seks måneders utsettelse. Det er Norges Fiskarlag imot. Vi har ventet lenge nok, sier Ingebrigtsen til Kyst og Fjord.

Denne uka krevde Miljøpartiet De Grønne at saka blir utsatt.

Det er gått nær fem år og like mange fiskeriministre siden Eidesen-utvalget ble nedsatt, tre år siden utvalget la fram sin rapport og ni måneder siden Kvotemeldinga ble lagt fram for Stortinget. Ingebrigtsen mener det er skadelig for næringa å utsette dette enda flere måneder.

- Det jeg sier her er helt i tråd med det landsstyret har sagt. Vi vil ha dette igjennom nå. Landsmøtet i Norges Fiskarlag har vært veldig tydelig på hva som var bra og hva som ikke var bra med meldinga. Og vi har vært tydelig overfor Næringskomiteen om at saka bør gå som planlagt i Stortinget. De som mener at jeg dermed uttaler meg på tvers av min egen organisasjon i denne saken har ikke fulgt med i timen, sier han.

Ingebrigtsen understreker også at det ikke bare er Norges Fiskarlag som vil ha behandling i Stortinget etter ruteplanen, det vil også blant andre finansinstitusjonene.

- Uten viktige rammebetingelser i bunnen, er det vanskelig å se framover, vanskelig å investere og vanskelig å utvikle seg i næringa.

- Vi mener vi nå har et godt grunnlag for å få et framtidsretta kvotesystem det kan være bred oppslutning om, og som vil stå seg over tid. Usikkerheten som har preget næringa over lang tid må nå ta slutt.