– Kunnskap om havets bunn har alltid vært viktig for skipsfarten for å finne trygt og farbart vann. I dag er om lag en femtedel av verdenshavene kartlagt med moderne teknologi. Det melder Kongsberg Maritime i en pressemelding.

Mandat for hele havbunnen

Nøyaktige kart er nødvendige for å forstå havets egenskaper og miljøtilstand.

– Seabed 2030 (Havbunn 2030) er et samarbeidsprosjekt mellom The Nippon Foundation og General Bathymetric Chart of the Oceans (GEBCO). Målet er en fullstendig kartlegging av verdens hav innen 2030. Alle batymetriske data skal samles i det åpent tilgjengelige GEBCO Ocean Map.

GEBCO er den eneste organisasjonen i verden med mandat til å kartlegge hele havbunnen. Prosjektet er i regi av International Hydrographic Organization (IHO) og Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC).

Bærekraftige maritime operasjoner

Kongsberg Maritime, det største forretningsområdet til Kongsberg Gruppen (KONGSBERG), tilbyr løsninger for sikre, effektive og bærekraftige maritime operasjoner. Teknologi fra selskapet brukes innen offshore energi, sjøtransport, hydrografi, vitenskap, marin virksomhet, havbruk, opplæringstjenester og mer.

— Seabed 2030 er takknemlig for støtten fra Kongsberg Maritime. Selskapet bidrar til innovative og bærekraftige maritime operasjoner, hvilket er helt i tråd med vår hensikt og prosjektmål, sier Jamie McMichael-Phillips, direktør for Seabed 2030-prosjektet.

Fra Atlanterhavet, som også kan vente seg besøk på havbunnen i løpet av de neste årene. Foto: Rune Kr. Ellingsen/Arkiv

Leverer teknologi som forenkler datainnsamling

— Vi er en ledende leverandør av havromsteknologi. Derfor er vi glade for å kunne støtte Seabed 2030 i den store oppgaven det er å få fram det fullstendige kartet over havbunnen. Med ny teknologi vil tempoet i karleggingen stige raskt fremover, sier Bjørn Jalving, Senior Vice President Technology i Kongsberg Maritime.

Gjennom samarbeidet skal Kongsberg Maritime gjøre tilgjengelig nye funksjoner til sonarer (single- og multibeam echo sounders) samt fjernstyrte undervannsdroner (AUV) for enkel og effektiv overføring av batymetriske data til datasentrene til Seabed 2030. Det vil dermed bli lettere for de mange brukerne av utstyr fra Kongsberg Maritime å dele data. Utviklingen av de nye funksjonene vil foregå i samarbeid med University of New Hampshire og Stockholms universitet.

— Et komplett kart over havbunnen er nødvendig for å forstå planeten vår og tilrettelegge for bærekraftig forvaltning. Vi er stolte over å støtte Seabed 2030-prosjektet, sier Jalving.