Det sier leder i Norges Kystfiskarlag, Tom Vegar Kiil.

- Derfor er vårt hovedfokus, fremfor å kjempe en tapt kamp, å sørge for at de nye løsningene som fiskerne pålegges fra neste år skal være forsvarlig, både kostnadsmessig og i bruk. Det er kort tid til forskriften trer i kraft og nødvendige tilpasninger må på plass før dette. Vi har hatt god dialog og konstruktive samtaler med fiskeriminister Odd-Emil Ingebrigtsen som synes å se utfordringene for den minste flåten slik regelverket foreligger. Det gir oss håp om å få på plass de nødvendige tilpasninger i forskriften, sier Kiil.

- Dialogen vi har hatt med ulike utstyrsleverandører har vist at man gjennom relativt enkle grep kan få tilpassede løsninger for ulike typer fiskeri og driftsmønster. Utfordringen er at systemene er under utvikling og at pris på produkter og løsninger så langt ikke er offentlig tilgjengelig. Norges Kystfiskarlag har derfor foreslått en rekke konkrete forslag til tilpasninger av regelverket for flåten under 15 meter og i tillegg bedt om at fiskeriministeren utsetter implementeringen av regelverket for de fartøyene som etter planen skal fases inn i nytt regelverk fra og med årsskiftet. Dette vil gi utstyrsleverandører bedre tid til å utvikle produkter som er i overenstemmelse med fiskernes ønsker om nødvendige tilpasninger. Både tilpasninger og økt konkurranse er ventet å bli utslagsgivende for pris på produktene, avslutter Kiil.