Det viser de siste tallene fra Norges Råfisklag. I 11 første ukene av året viser at det totalt er omsatt 117.200 tonn torsk fra norske fartøy, mot 108.200 tonn til samme tid i fjor. Av dette er 94.000 tonn levert fersk i år mot 91.000 tonn til samme tid i 2011. Kvantumet levert fryst er økt fra 17.100 tonn til 23.200 tonn i år.

Reduksjon i Vesterålen

Av torskekvantumet omsatt i uke 11 på 9.800 tonn var 8.600 tonn fersk og altså 1.200 tonn fryst. Ferskkvantumet gikk ned fra 13.800 tonn uka før, noe som igjen må tilskrives dårlig vær store deler av uka. Mange båter flyttet den uka fra Røst og innover i Lofoten, og noen tok veien videre til Finnmark. Til tross for redusert aktivitet på Røst, tok landingene i Lofoten seg opp fra 3.500 tonn i uke 10 til 3.700 tonn i uke 11. Økningen kom på garn, opp fra 1.900 til 2.500 tonn over de to ukene. Juksa holdt seg stabilt på vel 500 tonn, mens det var reduksjon for snurrevad (600 til 380 tonn) og lina (390 til 280 tonn). Den største reduksjonen kom i Vesterålen, der leveransene gikk ned fra 3.300 tonn i uke 10 til bare vel 600 tonn i uke 11. Også for Troms var det kraftig reduksjon, fra 3.200 til 1.350 tonn, og Vest-Finnmark fikk redusert sitt kvantum fra 2.200 til 1.600 tonn. Øst-Finnmark holdt seg stabilt på vel 1.000 tonn begge ukene, mens kvantumet levert fra Helgeland og sør gikk ned fra 500 til 250 tonn, melder årfisklaget på sine nettsider.

Mest i Lofoten

Torsdag i forrige uke nærmet omsetningen av fersk torsk seg 16.000 tonn. Lofoten stod for 7.000 tonn av dette, og det er økning også i de øvrige sonene, der Vesterålen, Troms og Vest-Finnmark så langt står med 2.000-2.700 tonn hver, og nær 1.300 tonn torsk er levert i Øst-Finnmark. Til sammenligning nådde vi en topp i fjor i uke 13 med 22.300 tonn levert fersk, hvorav halvparten var levert i Lofoten.

Tidligere i år har det blitt levert mindre hyse enn året før. Denne trenden har snudd de siste 4 ukene. I uke 10 og 11 ble det landet ca. 1.400 tonn hyse og hittil i år er omsetningen av hyse er da oppe i 15.000 tonn pr uke 11, mot 12.900 tonn til samme tid i fjor. Av hysekvantumet er 8.400 tonn i år levert fersk mot 7.000 tonn i fjor. Hysekvantumet levert i uke 11 i år var likt fordelt på fersk og fryst. Når det gjelder kvantum av sei, er totalen pr uke 11 på nivå med fjoråret, vel 9.000 tonn omsatt hittil. Det har imidlertid vært en reduksjon på garn, fra 6.900 til 5.800 tonn, og tilsvarende økning for trål, opp fra 1.100 til 1.600 tonn, mens snurrevad har holdt seg stabil på ca 900 tonn pr uke 11 begge årene.