Fangsten av vågehval i uke 34 utgjorde 6 hval tatt i på kysten. Den totale fangsten er nå kommet opp i 458 dyr.