Kystvakten gjennomførte i helga en stikkprøvekontroll i området Haugesund, Stord, Bømlo og Ålfjorden. NRK melder at 79 teiner beslaglagt og sendt til politiet med mistanke om bruk av ulovlig utstyr.

I tillegg til dårlig merking og manglende råtnetråd var også mange av teinene utstyrt med for små fluktåpninger for krabbefiske.

– Dette er veldig skuffende resultater. Det virker som det er mange som tar lett på regelverket, eller som ikke har satt seg inn i det, sier Jørgen Varpe Wallem, kapteinløytnant og skipssjef ved Kystvakten til NRK.

Den innmonterte åpningen på 60 mm er for liten for krabbefiske. Åpningen burde vært standard 80 mm, mener politiet. JØRGEN VARPE WALLEM / KYSTVAKTEN

Fungerende leder ved Nordsjø Miljøseksjonen i politidistriktet, Sjur Stava sier det er et problem at teiner selges med fluktåpning som er ulovlig om sommeren.

– De fleste som kjøper teiner er ikke klar over dette. Om sommeren skal teinene ha to fluktåpninger på 80 millimeter. Om høsten, under hummerfiske, er det lov til å ha mindre åpninger på 60 millimeter.

– Jeg mener at det ville vært fornuftig om teiner ble solgt med 2x80 millimeter fluktåpning som standard, det vil alltid være lovlig. De som skal fiske hummer om høsten får selv redusere fluktåpning til 60 millimeter åpning, sier politilederen til NRK.