Det skriver leder Truls Soløy i Norges Småkvalfangerlag i en pressemelding.

- Vi ser at Greenpeace er ute i media med et nytt PR-stunt i et forsøk på å kommentere kvalkvotene som er fastsatt for sesongen 2012.

- De påstår at kvotene og soneendringene som gir mere fangst ved Svalbard er i strid med vitenskapelige anbefalinger. Dette er jo direkte feil og usant. Nettopp vitenskapelige anbefalinger ligger til grunn for de kvoter som myndighetene har satt for 2012.

- Det samme gjelder endring av sonene som gir fri fangst også i Svalbardsonen. All forskning og DNA - analyser de siste årene viser at det ikke finnes noen lokale bestander, men derimot at det kun dreier seg om en bestand, heter det videre i pressemeldingen.

- Så alle påstander fra Greenpeace og herr Gulowsen vitner om uvitenhet og er et forsøk på å nå ut til folk med desinformasjon og som er dømt til å mislykkes. Men dette er jo Greenpeace sin måte å jobbe på. Så dine ønsker herr Truls Gulowsen om utfasing av norsk kvalfangst i stedet for større kvoter og rekruttering kan du glemme.

- Kval er en del av økologien i havet og skal forvaltes deretter i tråd med vitenskapelige anbefalinger. Heldigvis er norsk politikk fast på dette området og norske kvalfangere vil samarbeide tett med norske myndigheter for å utvikle næringen, slik at vi kommer opp på et nivå som vil være det beste for den økologiske balansen i havet.