Mange fjordfiskere gjør seg ei grei sommerinntekt på stillehavslaksen