Etter å ha analysert resultatene fra loddetoktet rundt Island og Jan Mayen i tidsrommet 12 september til 21 oktober, konkluderer de islandske havforskerne med at bestanden er for liten til at de kan anbefale loddekvote for 2020, skriver sildelaget.

Toktet startet langs kanten av Øst-Grønland rundt 75°N og gikk sørover til rundt 64°N, i islandske farvann, vest for Jan Mayen og rundt vest og Nord-Island.

Totalt estimert loddebestand er på 795 000 tonn hvor 186 000 tonn antas å fra toårsklassen og eldre. Forskerne estimerer den umodne loddebestanden til å være 83 milliarder individ eller 608 000 tonn. Det trengs over 50 milliarder individ for å kunne tillatte loddekvote, og det må etterlates 150 000 tonn til å gyte. Den umodne loddebestanden vil undersøkes av ICES, som vil komme med et offisielt kvoteråd den 29. november.