Selv om mye norsk torsk går til Kina, spiser ikke kineserne så mye av den selv. Det har Sjømatrådet arbeidet aktiv med å gjøre noe med, og nå viser en studie at arbeidet har båret frukt.

Studien estimerer at konsumet av atlantisk torsk har gått fra litt under 1 000 tonn i 2014 til 5 000 tonn i 2019. Det betyr en femdobling av torskekonsumet på fem år. Økningen har kommet parallelt med at hvitfisknæringen, lokale partnere og Sjømatrådet har investert i en rekke aktiviteter rettet mot torsk i det kinesiske markedet, gjennom prosjektet «Torsk i Kina.»

- Kina har tradisjonelt vært, og er fortsatt et marked for foredling og videreeksport av norsk torsk, men femdoblingen viser at det er potensial for videre vekst i det kinesiske konsumet, sier Sjømatrådets fiskeriutsending i Kina, Victoria Braathen.

Sammen med tidligere fiskeriutsending i Kina, Sigmund Bjørgo, har Braathen jobbet med å bygge posisjon for norsk torsk i Kina siden oppstart av «Torsk i Kina»- prosjektet i 2014. Den nye torskestudien er et ledd i markedsarbeidet på hvitfisk i Kina, og gir et faglig grunnlag for videre markedsarbeid i tiden som kommer.

En av mulighetene som kommer frem i rapporten er kinesernes økende fokus på helse og ernæring. Konkret pekes det på at torsk anses som et sunt produkt, samtidig som torsk fra Norge har en sterk posisjon hos kinesiske konsumenter. Ifølge rapporten er dette en kombinasjon som kan utnyttes i markedsføringsarbeidet fremover.

I studien estimeres det at markedet for atlantisk torsk til Kina utgjør 118 000 tonn (2018), men i 2018 spiste kineserne bare rundt 4000 tonn selv. Resten ble foredlet og eksportert til andre land. For torsken som spises innenlands er Norge markedsleder med 50 prosent, etterfulgt av Island og Russland.

- Studien viser også at halvparten av den norske torsken spises på restauranter, 25 prosent handles inn på supermarkedene og 25 prosent kjøpes gjennom netthandel, sier Braathen.