Norges Fiskarlag viser til oppslaget i NRK om antagelser knyttet til sosial dumping på norske fiskefartøy og skriver i en pressemelding at de tar sterk avstand fra alle former for sosial dumping der utenlandsk arbeidskraft betales lavere enn norske kolleger eller for øvrig har dårligere arbeidsforhold.

Men de presiserer at de ikke har noen kunnskap om at slikt foregår.

Skal ha like vilkår

-Det er ikke er fastsatt noen generell minstelønnsbestemmelse i norske fiskerier. Det som er fastslått, er at fartøy og mannskap som er underlagt tariffavtalen til Norges Fiskarlag skal ansettes på like vilkår og dette gjelder også utenlandsk mannskap, understreker leder Kjell Ingebrigtsen i Norges Fiskarlag.

Deltakerloven

Norges Fiskarlag forutsetter videre at alle våre medlemmer forholder seg til de lover og regler som gjelder for fiskerinæringen. Dette betyr at rederne må forholde seg til deltakerloven som setter begrensninger på andelen utenlandsk mannskap på en fiskebåt.

Deltakerlovens vilkår er at minst halve mannskapet må være bosatt i norsk kystkommune eller nabokommune til slik kommune.

Forventer reaksjoner

- Vår rolle er å være tydelige på hvilke normer og regler som gjelder for de som er medlemmer hos oss. Ved brudd på arbeidslivets spilleregler forventer vi at aktuelle tilsynsmyndigheter reagerer, avslutter Kjell Ingebrigtsen.