– Får du tilbud om å kjøpe slike garn, så ikke kjøp, er rådet fra seniorforsker Eduardo Grimaldo ved Sintef Fiskeri og Havbruk.

Optimismen var stor, ikke minst i media, da forskningskonsernet i fjor startet uttesting av den nye garntypen, som skulle være biologisk nedbrytbare og gjøre det såkalte spøkelsesfisket til historie.

– I de biologisk nedbrytbare fiskegarnene benyttes et materiale som spises opp av alger, sopp og bakterier i sjøen, sa Grimaldo til NTB i fjor sommer.

Men de koreanske garna er beregnet for et helt annet farvann enn den norske, med annet vann, annen bakterieflora og ikke minst andre temperaturer. Forsøksgarna som ligger lagret på havbunnen utenfor Hitra og Tromsø viser ikke de samme tegnene på nedbryting som utenfor Korea. Nå må koreanske Samsung Fine Chemicals gå i dialog med de norske forskerne om fortsettelsen.

Prøvefiske med de samme garna tyder dessuten på at de største fiskene i større grad klarer å bryte seg ut av disse garna enn av vanlige nylongarn. Fangstratene på både blåkveite, sei og torsk viste den samme tendensen, med lavere fangst og mindre stor fisk. Imidlertid kan fargeavvik på forsøksgarna være en feilkilde.

– Får du tilbud om å kjøpe slike garn i dag, så ikke kjøp, var rådet fra Grimaldo da han la fram de nedslående resultatene på et forskningsseminar i Kabelvåg i forrige uke.

Fortsatt gjenstår drøyt halvannet år igjen av forsøksperioden.

LES MER I DENNE UKAS PAPIRUTGAVE AV KYST OG FJORD.