Ingøy får fergekai for bilførende hurtigbåter, såkalt kombibåtkai, til en kostnad på inntil 35,6 millioner kroner, mens Kvalfjord får en ny og større flytekai som skal erstatte dagens kommunale flytekai. Vedtaket er i tråd med innstillingen fra Hovedutvalget for kultur, folkehelse og samferdsel.

- Kombibåtkai til Ingøy har lenge vært en viktig sak for både lokalbefolkningen og for Måsøy kommune, og vil bety mye for næringsutviklingen på øya. Derfor er vi svært glade for at det har vært bred enighet i både hovedutvalget og fylkestinget for å få en slik kai til Ingøy, sier hovedutvalgsleder Geir Ove Bakken.

Fylkestingets vedtak var enstemmig. Et mindretall på syv representanter ville også gi kombibåtkai til Kvalfjord på Stjernøya, men ble nedstemt.

- Vi skulle gjerne bygget kombibåtkai i Kvalfjord, men i denne omgang har vi ikke funnet økonomisk inndekning for det prosjektet. Kvalfjord er likevel ikke glemt, og får nå en ny flytekai slik at AltafjordXpressen i fremtiden vil kunne stasjoneres i Kvalfjord, sier utvalgslederen.

Flere av fylkestingets representanter tok også til orde for at prisene for gods og reisende er for høye i veiløse distrikter.

- Vi har gjort mye for de veiløse distriktene våre de siste årene, ved å oppgradere og bygge en rekke kaier for ferger og hurtigbåter. Det er vanskelig å finne penger til alle gode prosjekter rundt omkring, men vi har også gjort andre tiltak – som å subsidiere frakt av kjøretøy der det ikke er fergekai i begge ender, slik at biler kan fraktes til fergetakst i stedet for godstakst, sier Bakken.

Fylkestingets vedtak innebærer at det i denne omgang heller ikke bygges kombibåtkai på Måsøy.

- Her må vi berømme Måsøy kommune, som har vist vilje til å prioritere mellom sine øysamfunn ved å foreslå at man nå først bygger på Ingøy. Samtidig er det viktig å få frem at vi fortsatt ønsker slike kaier på flere steder i fylket, og håper at flere prosjekter kan realiseres i det nye storfylket, avslutter Bakken.

Assisterende samferdselssjef Jørgen Blix forteller at administrasjonen umiddelbart vil iverksette arbeidet med å følge opp vedtaket.

- Vi tar sikte på ferdigstillelse av kaia til Ingøy i løpet av 2020, mens bevilgningen til Kvalfjord skal ses i sammenheng med et utredningsarbeid for kaier i Altafjorden som vi starter opp i disse dager, sier Blix.