- Det er med sorg vi mottar meldingen om at Finn Bergesen jr. har gått bort. Finn Bergesen jr. var både generalsekretær i Fiskarlaget og direktør i Sildelaget og en svært dyktig og markant leder i disse posisjonene, sier generalsekretær Jan Skjærvø i Norges Fiskarlag til lagets nettsider.

Finn Bergesen jr. (67) døde av kreft tirsdag 11. september. Bergesen var de siste årene mest kjent fra sin stiling som administrerende direktør i NHO, en posisjon han hadde fra 1999 til 2009.

- Han var høyt aktet og respektert i hele NHO-fellesskapet og vil bli dypt savnet, sier fungerende administrerende direktør i NHO Petter Haas Brubakk.

Finn Bergesen jr. var utdannet jurist og begynte sin yrkeskarriere i Fiskeridepartementet tidlig på 70-tallet. Han var fiskeriattache i Washington og i Ottawa og ble også byråsjef i departementet.

I årene 1983 til 1989 var han generalsekretær i Norges Fiskarlag. Deretter ble han den første administrerende direktøren i Norges Sildeslagslag da organisasjonene i omsetningssystemet for sild og makrell slo seg sammen i 1989.

Fra 1995 gikk Bergesen over i stillingen som administrerende direktør i Kavli Holding før han tok over sjefsjobben i NHO 1. januar 1999.

- Finn var levende opptatt av alt som rørte seg i fiskeri- og sjømatsektoren og delte gjerne sine kunnskaper på ulike arenarer, sier Jan Skjærvø.