Fisker og fylkespolitiker Jo Inge Hesjevik (H) mener at den høye selbestanden gjør dype innhugg i blant annet bestanden av kysttorsk, uten at dette blir tatt ad nota. - Noen som har monopol på fakta, når det gjelder selbestanden.

Frykter konsekvensene

Hesjevik frykter at det er store mørketall her som norske forskere ikke vil kjenne.

- I Canada har de en annen oppfatning av hva som er konsekvensene av en stor selbestand. Der har de klimatiske forhold som her og tilsvarende arter av fisk. Der er det også havert eller gråsel om en vil, som dominerer, sier han til Kyst og Fjord.

Store mørketall

I motsetning til sine canadiske kolleger, mener Hesjevik at mattilfanget får mindre fokus.

- Norske forskere forvalter sel – ikke fisk. De er opptatt av selens genetikk og sammenligner gjerne mellom selen i Altafjorden og Laksefjorden. De diskuterer hvor ofte selen kaster, men altså ikke i forhold hvilke sammenhenger den har med sine omgivelser. I forhold til forvaltningen av fiskebestander.

Finnmarksfiskeren De fastslår at uttaket av fisk av selen ligger på 2700 – 6800 tonn. Jeg tror dette tallet langt-langt høyere.