Daniel A. Øien

- Jeg skal prøve å få gjennomført et møte med Sametingspresident Egil Olli, og det kunne vært hyggelig om det var noen andre tilstede også, sier Fiskarlagsleder Reidar Nilsen til NRK.

- Jeg er ikke så sikker på hvor mye alle som sitter i Sametinget vet om norsk fiskerinæring, fortsetter Nilsen.

Nilsen anbefaler Sametinget å trekke kravet om lokale fiskerettigheter som er foreslått av Kystfiskeutvalget. Han mener det er et nytteløst krav, da alle som ønsker kan kjøpe båt og selge torsk og sei gjennom Gruppe 2-ordningen. Innstillingen fra Kystfiskeutvalget vil ikke bli et tema i seg selv, med mindre Sametinget ønsker å ta det opp på møtet.

Sametingsmedlem Marianne Balto sier at Sametinget vil delta på møtet om de får invitasjon, men understreker at dette ikke betyr at Sametinget har manglende kunskap om fiskeri. Men hun avviser forslaget om å droppe kravet om lokale fiskerettigheter.

– Det forslaget kommer ikke Sametinget til å følge opp. Det er vår plikt å følge opp samiske rettigheter, også når det gjelder fiskeri, sier Marianne Balto til NRK Sapmi.