Klippfiskeksporten falt med 7 millioner kroner i august til en samlet verdi på 289 millioner kroner. Eksporten fordeler seg med 163 millioner kroner på torsk, 91 millioner på sei, mens de resterende fordeler seg på lange, brosme og annen hvitfisk. Det største klippfiskmarkedet for torsk er Portugal, mens Brasil er det viktigste markedet for klippfisk av sei, melder Norges Sjømatråd.

Eksporten av saltfisk, inkludert filet, økte med 10 millioner kroner i august og endte på totalt 42 millioner kroner. 21 millioner kroner av dette er torsk, 12,4 millioner kroner er lange som kan vise til en vekst på 601 prosent i august. Portugal er det største markedet for saltfisk.