Bransjesjef for hvitfisk, Karin Olsen, i Eksportutvalget for Fisk sier til Nordlys at hun reagerer på hvordan torsken er framstilt.

- Det er veldig utydelig og veldig uheldig at de advarer mot å spise torsk, sier Olsen, og henviser til at selv om det står at de kun advarer mot torsk i fra Nordsjøen kommer ikke det godt nok fram i artikkelen i Dagbladet.

Feil bilde

Hun mener WWF skaper et helt feil bilde for forbrukerne.

- Den andelen som Norge fisker på i Nordsjøen er kun to prosent av den totale fiskingen som Norge gjør på torsk. Langt over 90 prosent kommer fra Barentshavet, sier Olsen.

Her ble torskebestanden miljøsertifisert av MSC samtidig som WWF gikk ut med advarselen i Dagbladet.