-Kontoret i Oslo blir en ressurs for alle i Norges Fiskarlag, sier generalsekretær Otto Gregussen.

Han sier hensikten med å åpne avdelingskontoret kommer tydelig frem i landsmøtevedtaket og at kontoret med besøksadresse i Rådhusgata 25 er en samarbeidsløsning mellom hovedadministrasjonen og Fiskerlaget Sør.

Avdelingsleder Erlend Grimsrud i Fiskerlaget Sør skal heretter arbeide fra kontoret i Rådhusgata og det betyr at avdelingskontoret nå er flyttet fra Kristiansand til Oslo, i tråd med styrevedtak i Fiskerlaget Sør.

For hele Fiskarlaget

Kontoret i Oslo ligger i gåavstand til både Stortinget, departementene og samarbeidsorganer som FHF og Innovasjon Norge.

-Dette gir oss mulighet til en ny tilstedeværelse knyttet til faglige og politiske fora, herunder Stortinget, sier generalsekretæren.

Han sier tanken er å tilby alle ansatte og tillitsvalgte mulighet til å utnytte reisedager til Oslo ved at det nå er tilgang til kontor- og møteromfasiliteter som gjør at arbeidstiden kan utnyttes maksimalt på reise.

Bistår

Fiskarlagets kontor i Rådhusgata 25 ligger i et kontorfellesskap for aktører med maritim tilknytning i første etasje i Rederiforbundets hus ved «Kontraskjæret»/Akershus Festning.

Daglig leder Erlend Grimsrud i Fiskerlaget Sør betjener kontoret til daglig og kan bistå i praktiske forberedelser av møter som kopiering og annet.