Siden fisket startet 25. juli har det blitt fisket fire millioner leppefisk nord for 62-graden. Det betyr at fiskerne i Råfisklagets distrikt har levert berggylt, grønngylt og bergnebb for 52,4 millioner kroner.

Det gir pene tall for fiskeflåten: Over 10 fartøyer har levert leppefisk for mer enn én million kroner. Snittprisen for de tre artene leppefisk slått sammen, ligger på 14,80 kroner. Det er to kroner mer enn i fjor.

Av den leppefisken som ble levert i år, er 75 prosent bergnebb, rapporterer Norges Råfisklag.