- Selv om fisket stort sett går som normalt, er det viktig at vi forbereder oss på situasjoner som kan oppstå. Derfor foreslår vi nå å styrke ordningen med garantilott, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.Regjeringen har i dag lagt frem forslag til en rekke tiltak som skal hjelpe næringslivet gjennom koronakrisen.

Fortløpende vurdering

De generelle pakkene vil også komme deler av fiskerinæringen til gode. Fiskerinæringen er foreløpig stort sett uberørt av situasjonen.

- Jeg har tett og god dialog med næringen. Vi vurderer situasjonen fortløpende for å møte utfordringer som kan oppstå i dagene, ukene eller månedene som kommer, sier Ingebrigtsen.

Skal sikre minsteinntekt

Garantilott er på sett og vis dagpenger for fiskere, sammen med den såkalte a-trygd ordningen. Garantilott skal sikre fiskere en viss minsteinntekt i de ulike fiskeriene, dersom fisket av ulike årsaker skulle slå feil.

Ordningen administreres av Garantikassen for fiskere.

Det er allerede et tett og godt samarbeid mellom Garantikassen og organisasjonene i næringen om hvordan vilkårene for ordningen bør justeres. Nærings- og fiskeridepartementet vil om kort tid ta stilling til dette.

Du kan lese mer om Garantikassen for fiskere her.