- Fiskeridirektøren har besluttet å redusere maksimalkvoteenheten for sei nord for 62°N for konvensjonelle kystfartøy i lukket gruppe med hjemmelslengde på eller over 21 meter fra 7,9778 til 7,4072 tonn. Dette tilsvarer en reduksjon i overregulering fra om lag 40- til 30 prosent, heter det i ei melding fra Fiskeridirektoratet.

Beslutningen har virkning fra og med i dag.