– Vi har rustet oss for å gå om bord og teste hele besetningen når de kommer til Tromsø mandag. Så får testresultatene vise hva som blir veien videre, sier Øyvind Benjaminsen, fagleder for Koronasenteret i Tromsø kommune til NRK.

– Har mye erfaring

Tromsø er én av tre norske havner som er utpekt som beredskapshavn, også kalt IHR-havn. Sammen med Bergen og Oslo, skal Tromsø havn være rustet for å ta imot båter med mye koronasmitte om bord.

Ifølge lederen for Koronasenteret i Tromsø, Øyvind Benjaminsen, er det derfor tråleren nå kommer tilbake til Tromsø.

– Vi begynner å få god erfaring på båter med mistanke om eller faktisk koronasmitte, sier Benjaminsen til NRK.

Vil bli satt i karantene

Kommunelege Kathrine Kristoffersen i Tromsø, sier til NRK at det ennå ikke er avklart om de syke besetningsmedlemmene er smittet av korona eller ei.

Hun sier at kommunen er i ferd med å kartlegge besetningen – og forholdene om bord i tråleren.

– Det er alt fra navn og nummer, hvilke symptomer de har, når de fikk det og hvilke bevegelser de har gjort i den aktuelle perioden, dersom det skulle vise seg at de er smittet av koronaviruset, sier hun til NRK.

Kommunen har ikke informert om hvor tråleren er hjemmehørende, men den forlot Tromsø for omtrent en måned siden, og har ikke anløpt andre havner siden da.

– Dersom det skulle vise seg at noen om bord er smittet, vil de bli tatt av båten for å bli satt i isolasjon. Hvis ikke alle om bord tester positivt, da, sier Kristoffersen til NRK.